Disclaimer

De Kaap Advies & Coaching stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Kaap Advies & Coaching behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. De Kaap Advies & Coaching sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

– het gebruik van deze website;

– het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van De Kaap Advies & Coaching.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. De Kaap Advies & Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden

De Kaap Advies & Coaching stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via info@dekaapadvies.nl. Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!