Verzuimbegeleiding en vertrouwenspersoon

Ondersteuning van organisaties op het gebied van verzuim van medewerkers is waar ik energie van krijg !

Vanuit de verschillende rollen hierin kan ondersteuning worden geboden. In een gesprek kijken we wat er nodig is en hoe we tot maatwerk kunnen komen. Ik kan een bijdrage leveren als het gaat om:

  • Kennis van het verzuimproces en aandacht voor preventie (beleid)
  • Aanspreekpunt voor de verzuimende medewerker
  • Advies en ondersteuning van de leidinggevende in het traject van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Coaching van medewerkers

Daarnaast is het gebied van ongewenste omgangsvormen een actueel thema geworden maar gaat het om een wettelijke verplichting die al lang bestaat voor organisaties en waar ik ondersteuning kan bieden. Het gaat dan om:

  • Een check of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen
  • Toetsen of opstellen van beleid ten behoeve van een veilige werkomgeving
  • Optreden als extern vertrouwenspersoon

Mail me op info@dekaapadvies.nl of bel 06-25554826